CR-DAT NC•  NC TECHNIKA 

Služby v oblasti NC technológií:

 • inštalácie DNC sietí na prenos NC programov do NC a CNC strojov pomocou  komunikačných adaptérov ETRANSTRANS

 Komunikačný adaptér ETRANS 

KOMUNIKAČNÝ ADAPTÉR NA PRENOS NC PROGRAMOV
CEZ ETHERNET SIEŤ POMOCOU FTP PROTOKOLU

Komunikačný adaptér TRANS, výrobok českej firmy MEFI s.r.o., Praha umožňuje pripojiť CNC stroje so sériovým rozhraním na sieť Ethernet a prenášať NC programy pomocou FTP protokolu z/na FTP server v Internete ,alebo Intranete.
Režim prenosu môže byť riadený priamo z riadiaceho systému CNC stroja pomocou špeciálnych riadiacich NC programov vysielaných do ETRANSu, alebo z ETRANSu pomocou vstavanej klávesnice a displeja.
Ovládanie ETRANSu sa líši podľa toho či sa jedná o verziu s klávesnicou a displejom, alebo bez klávesnice a displeja. Pritom pri verzii s klávesnicou a displejom možno použiť postupy určené pre verziu bez klávesnice a displeja.
V podstate sa jedná o konvertor Ethernet-RS232.

Technické parametre ETRANSu

 • Jeden sériový port na konfiguráciu ETRANSu pomocou terminálu
 • Jeden sériový port na pripojenie ETRANSu so sériovým portom riadiaceho systému CNC stroja..
  (Sériové komunikačné rozhranie ETRANSu)
 • Rozhranie ETHERNET RJ45 10BASE-T
 • Voliteľná klávesnica s displejom
 • Konektor na externý napájač 12V DC
 • Podpora FTP protokolu
 • Podporované protokoly na sériovom komunikačnom rozhraní: bez protokolu (s HW/SW brzdením), pseudoprotokol, Heidenhain protokol
 • Možnosť konfigurácie ETRANSu cez sériový port ETRANSu, alebo pomocou vstavanej klávesnice s displejom

 Komunikačný adaptér TRANS 

Prenos NC programov z počítača (PC)
do riadiaceho systému stroja bez diernej pásky
s možnosťou prepojenia do DNC siete

Komunikačný adaptér TRANS, výrobok českej firmy MEFI, je univerzálny simulant funkcie rôznych typov paralelných i sériových čítačiek a dierovačov diernej pásky a niektorých typov kazetových magnetofónov. Adaptér je vybavený dvoma normalizovanými sériovými kanálmi RS233C pre obojsmerný prenos dát pri spojení s PC, disketovým záznamníkom alebo modernými CNC systémami, paralelným kanálom pre simuláciu čítačiek, paralelným kanálom pre simuláciu dierovačov a vstupom pre snímanie čítačiek.

Hlavnou prednosťou TRANSu je jeho univerzálnosť. Zmenou konfigurácie, t.j. nastavením parametrov pomocou vstavanej klávesnice je možné TRANS prispôsobiť na spoluprácu s ľubovolným periférnym zariadením zákazníka používaným pri NC a CNC systémoch. Základom je zálohovaná pamäť CMOS RAM, ktorá slúži pre záznam dát. Vstavaný akumulátor zaisťuje uchovanie dát počas niekoľkých mesiacov i po odpojení TRANSu od zdroja. Pamäť TRANSu umožňuje uchovanie až 128 000 znakov jednorázovým načítaním, alebo v režime postupného načítania načítať i väčšie množstvo dát až do kapacity pamäti pripojeného systému. Pre voľbu jednotlivých prenosových funkcií a nastavenie parametrov prenosu je TRANS vybavený jednoduchou číslicovou klávesnicou. Na zobrazenie informácií o činnosti TRANSu slúži päťmiestny LCD displej.

Použitie

Pri NC systémoch je TRANS pripojený počas celej doby obrábania . V tomto prípade prináša náhrada čítačky diernej pásky TRANSom najväčšie výhody hlavne v zvýšení spoľahlivosti NC systémov a v jednoduchej manipulácii bez diernej pásky. Pri CNC systémoch slúži TRANS na zavedenie partprogramov do vnútornej pamäte systému, prípadne na spätný výpis (opraveného) partprogramu do TRANSu. V neposlednom rade je možné priame pripojenie čítačky diernej pásky k TRANSu. Toto riešenie možno použiť napr. tam, kde boli niektoré partprogramy k dispozícii doteraz iba na diernej páske. V tomto prípade TRANS nemusí byť trvale pripojený a môže byť využitý pre viac CNC systémov.

Plné využitie výhod odstránenia diernej a magnetickej pásky z prevádzky sa prejaví pri zapojení týchto strojov do siete DNC. V sieti DNC je skupina strojov spojená s počítačom, na ktorého pamäťových médiách sú vytvárané a uchovávané partprogramy pre danú skupinu strojov. Do siete DNC možno prostredníctvom TRANSov zapojiť i NC a staršie CNC stroje, ktoré nie sú hardwarovo a softwarovo pre takúto sieť vybavené. V tomto prípade musí byť každý stroj vybavený vlastným komunikačným adaptérom TRANS. Sieť DNC bola navrhnutá s ohľadom na čo najekonomickejšie riešenie a môže byť tvorená z niekoľkých liniek. Na jednu linku je možné zapojiť 10 TRANSov.

Programové vybavenie

Programové vybavenie siete DNC firmy MEFI umožňuje voľbu a prenos partprogramov oboma smermi, t.j. z PC do TRANSu, umiestneného pri obrábacom stroji alebo opačným smerom. Dôležitou vlastnosťou siete DNC je možnosť nahrávať programy i posielať programy do počítača priamo od stroja z klávesnice TRANSu. Jedinou podmienkou je, aby bol počítač zapnutý. Každý TRANS alebo skupina TRANSov má pridelený samostatný adresár, z ktorého načíta partprogramy pre obrábanie a do ktorého posiela partprogramy odladené a opravené na stroji. Samozrejme PC môže byť používaný aj na iné činnosti (komunikácia prebieha v pozadí).
Dodávané programové vybavenie je zahrnuté v cene TRANSu a je k dispozícii pre WINDOWS 95/98/2000/NT a pre DOS.


 Referencie 

Inštalácie TRANSov a ETRANSov

MIESTO TYP STROJA RIADIACI SYSTÉM TYP ČÍTAČKY TYP DIEROVAČA
Sústruhy
HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE Hriňová SPT16CNC NS660 Consul 337.601 AM DT105
SKQ8NC NS421 Consul 337.601 AM  
SPR63/100NC NS421 Consul 337.601 AM
SKIQ8CNC NS560 Consul 337.601 AM DT105
SL30 HASS RS232 RS232
EC1600 HASS RS232 RS232
SACHS TRNAVA   NUMERIK H645 FS100 DT105
ZTS špeciál Dubnica n. V. NUMERIK CNC600 FS100  
ŽOS Vrútky ZIT 500 CT201CNC Consul 202A  
SPŠS Košice SUI32CNC NS510A FS100  
ŽOS Zvolen SPT16 NC NS660 Consul 337.601 AM  
SPT32NC NS660 Consul 337.601 AM  
SUI63 NS510A FS100  
SAUER Dubnica nad Váhom MD3S +5S Gildemeister ELTRO PILOT M GNT28 DT105
MDS Gildemeister   RS232 RS232
MC40 Heidenreich&Harbeck FANUC11M RS232 RS232
CHIRON WERKE GmbH SIMATIC S5-130W RS232 RS232
MC403-02 BOSCH CC100 RS232 RS232
BUMOTEC NUM760 RS232 RS232
Regada Prešov CT201 TSU900 RS232 RS232
ZTS špeciál Dubnica n. V.   SINUMERIK 3TT RS232 RS232
ZTS VUHYM Dubnica n. V. WXH100NC NS720 Consul 337.601 AM DT105S
WHN100 NS670 Consul 337.601 AM DT105S
SCHWER Fittings Martin CTX200 CNC PILOT Heidenhain RS232 RS232
Frézky, vŕtačky, centrá
HRIŇOVSKÉ STROJÁRNE Hriňová FGS40 Heidenhain TNC155 RS232 RS232
FSQ80 NS452 Consul 337.601 AM  
FCQV63 NS720 Consul 337.601 AM DT105
MCFHD80 NS720 Consul 337.601 AM DT105
MCFVA80 NS452 Consul 337.601 AM
FGSV50 NS633A Consul 337.601 AM DT105
ŽOS Zvolen VH10NC NS316 Magnetofón  
MCFHD 80 NS720 CONSUL 337.601 AM  
SAUER Dubnica n. Váhom VXR50NCA Heidenhain RS232 RS232
PREMS Ilava MCFH32 NS571 CONSUL 337.601 AM DT105
Páliace stroje
ABB Brno ESSAB NCE510 FER204  
Lodenice Komárno MESSER GRIESHEIM CORTA KS-1500/2000-CNC FER 204A  
KONGSBERG UAAPENFABRIK BOSCH CC200 Admaster 601  
SES Tlmače ESSAB COMBIREX NCE510 RS232C  
Strojárne Prievidza SUAG PLAZMA SUAG RS232C RS232
Balatonfured MR MESSER GRIESHEIM CORTA K07 RS232C RS232
ZTS ZásobovanieDubnica MESSER GRIESHEIM KS20 RS232C RS232
Drôtorezačky
METALSINT Dolný Kubín   WALTER EW-300J ASSY  
Vysekávacie stroje
Lastroj Medzilaborce TRUMATIC 202 SINUMERIK 530CT Tally R2000  
JOEKOPAV Prievidza TRUMATIC SINUMERIK 530CT Siemens 38  
Modra Therm TRUMATIC 200 BOSCH TC200 RS232 RS232
TATRAMAT Matejovce TRUMATIC TC300 Sinumerik 8 RS232 RS232
Pracoviská na tvorbu diernej pásky pomocou TRANSU
ZTS Lučenec       DT105S
Strojárne Malacky     FS1503 DT105S
SES Tlmače     FACIT 4070 RS232
Mostáreň Brezno     FS1501 DT105S
Lesné Traktory Trstená     FS1501 DT105S
ZTS Sabinov     FACIT 4070 Paralelné rozhr.
Tatravagónka Poprad     M43-4350 AAD RS232